RT Heroᵀᴹ II (Master Premix vir eerste-streng cDNA sintese vir Real Time PCR)